โครงการหลวงขุนแปะ

โครงการหลวงขุนแปะ อีกหนึ่งที่เที่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาดไป

หากพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เราคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นดอยต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้เสพบรรยากาศของธรรมชาติภาคเหนือและอากาศเย็นที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ แต่นอกจากดอยต่างๆแล้วเชียงใหม่นั้นยังมีสถานที่มากมายที่ทำการเกษตรและโครงการหลวงอีกมากมายที่คิดค้นโดยพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกษตรกรชาวเขาเมียอาชีพและมีรายได้ ในบทความเรื่องนี้จะพาเพื่อนๆผู้อ่านเข้าสู่ โครงการหลวงขุนแปะ

โครงการหลวงขุนแปะ ที่หมู่ 12 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคนพื้นถิ่นเป็นชาวกะเหรี่ยง ในโครงการหลวงขุนแปะ เราจะได้พบกับธรรมชาติ ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ของชาวเผ่าปกาเกอะญอ แล้วเราจะได้รับวัฒนธรรมประเพณีของชาวถิ่นที่อยู่ในโครงการหลวงขุนแปะด้วย 

โครงการหลวงขุนแปะ สถานที่เที่ยวธรรมชาติบรรยากาศดี

ชาวปกาเกอะญอในโครงการหลวงขุนแปะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือการรักษาโรคด้วยหมอพื้นบ้าน   หมอสมุนไพร หมอยาหม้อ หมอนวด เป็นต้น และ มีการทำนาเป็นขั้นบันได  มีการละเล่นพื้นบ้านคือการรำดาบ ที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ป้องกันตัว และมีการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ที่มีชื่อว่า เตหน่า  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพิณ

ซึ่งวิถีชนเผ่านั้นยังมีงานประเพณีให้เราได้ซึมซับความเป็นชนเผ่าปกากะญอแห่งโครงการหลวงขุนแปะนั่นก็คือวิธีเรียกขวัญที่จะทำปีละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกันยายน นอกจากนี้ยังมีพิธีกินข้าวใหม่และพิธีเลี้ยงผีซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวเผ่าปกาเกอะญอ

โครงการหลวงขุนแปะ

และถ้าหากเราอยากดื่มด่ำกับธรรมชาตินั้นโครงการหลวงขุนแปะยังมีน้ำตกขุนแปะพี่เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและเป็นแหล่งผลิต และน้ำเพื่อการเกษตรของชาวเผ่าปกากะญอ ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีฉายาว่า น้ำตกแห่งแสงสว่าง ระยองมีน้ำตกขยันที่เป็นน้ำตกขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีถ้ำแล้วจุดชมวิวรวมทั้งการท่องเที่ยวผจญภัยในป่าและการพักแรมในป่าอีกด้วย

สำหรับของฝากแล้วที่นี่มีของฝากที่เป็นสินค้าหัตถกรรมนั่นคือเครื่องจักสานกระด้ง กระบุง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีผ้าทอกี่เอว  สำหรับสินค้าทางด้านการเกษตรที่เป็นของฝากได้ก็จะมีผักกาดหวาน ผักกาดหางหงส์ ผักกาดหอมห่อ เป็นต้น   และสำหรับใครที่เป็นคนเลี้ยงต้นไม้ยังมีต้นไฮเดรนเยียที่เป็นไม้ดอกไว้ช่วยตกแต่งบ้านและสวนอีกด้วย