โครงการหลวงวัดจันทร์

โครงการหลวงวัดจันทร์ กับการชมต้นสนที่โครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการหลวงที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทางหลายกิโลเมตร ถ้าใครชอบความเงียบสงบ โครงการหลวงวัดจันทร์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียว ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มากถึง 4 ชั่วโมง

ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์มีคนพื้นเมือง คือ ชาวกะเหรี่ยง วิถีชีวิตของพวกเขาบางกลุ่มจะนับถือพุทธปะปนกับคริสตร์ และบางกลุ่มยังนับถือผีอย่างคนโบราณที่เขานับถือกันดังเดิม

บ้านวัดจันทร์มีศูนย์ศิลปาชีพที่เป็นสถานที่สอนและพัฒนาฝีมือของสตรีกะเหรี่ยงโดยการทอผ้าพื้นเมือง มีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกด้วยการชงชาที่โครงการหลวงวัดจันทร์มีพระธาตุโบราณ 3 องค์ ประเพณีเลี้ยงผีเป็นประเพณีพื้นบ้านและยังมีประเพณีมัดมือเป็นประเพณีการทำบุญเรียกขวัญในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีประเพณีเลี้ยงผีแก้บนที่ให้ครอบครัวในชุมชนไม่เจ็บป่วย

โครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ผลไม้เมืองหนาวและเลี้ยงสัตว์ มีผลไม้ เช่น บ๊วย สาลี่ ในฟามสัตว์ตัวอย่างก็จะมี กวาง แพะ แกะ วัว เป็นต้น ในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์เป็นโครงการหลวงที่มีป่าสนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยรวมทั้งมีจุดชมวิวทะเลหมอกที่อยู่ห่างออกไป 3 ก.ม.

ซึ่งจะมีหมอกมากในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคม  จากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำ เมตรซึ่งจะมีหมอกมากในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำชลประทานรอบ เป็นป่าสนเหมาะสำหรับการพักผ่อน มีดอกไม้ป่าตามฤดูกาลภายในพื้นที่ท่องเที่ยวและยังมีเส้นทางระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรและ 1.5 กิโลเมตร

โครงการหลวงวัดจันทร์ สถานที่เที่ยวธรรมชาติเมืองเชียงใหม่

โครงการหลวงวัดจันทร์

แต่ภายในโครงการหลวงนั้นไม่มีร้านอาหาร จะไปต้องติดต่อล่วงหน้า ภายในโครงการหลวงนั้นมีบริการบ้านพักให้รวมถึงมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

นักท่องเที่ยวที่ไปโครงการหลวงวัดจันทร์ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเนื่องจากระหว่างทางจะมีร้านอาหารน้อยมาก รวมถึงจุดพักรถที่แทบจะไม่มี ดังนั้นควรเตรียมเสบียงและทำธุระก่อนออกเดินทางไปที่โครงการหลวงวัดจันทร์