ไหว้พระวัดน่าน

ไหว้พระวัดน่าน เสริมมงคล เที่ยวสุขใจ อย่างสงบ เรียบง่าย ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

หากจะนึกถึงจังหวัดที่เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบ เรียบง่าย ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ก็ต้องยกให้กับจังหวัดน่านเลย กับการ ไหว้พระวัดน่าน ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งพาให้เราได้พบกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของจังหวัดนี้

และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวัดของจังหวัดน่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และศิลปะที่สวยงาม โดยเฉพาะศิลปะที่เกี่ยวกับสมัยล้านนา ทั้งความประณีตและความงดงาม รวมถึงยังเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้มาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วย เราจึงพาทุกคนมา ไหว้พระวัดน่าน กับสถานที่ดังต่อไปนี้

ไหว้พระวัดน่าน
  1. วัดพระธาตุแช่แห้ง

เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน มีอายุกว่า 600 ปี และเป็นวัดประจำปีของคนเกิดปีเถาะ เป็นศิลปะของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย รององค์พระธาตุบุรอบ ทางเดินขึ้นไปจะมีความคดเคี้ยวแบบศิลปะพญานาค หน้าบันสร้างเป็นลวดลายนาคเกี้ยว ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังมีจุดน่าสนใจอื่นๆ

  • วิหารหลวงมีขนาดใหญ่โอ่โถง ภายในมีพระประธานที่มีชื่อว่า พระเจ้าล้านทอง ลักษณะเป็นปางมารศรีวิชัย
  • วิหารพระเจ้าทันใจ
  • เจดีย์พระธาตุแช่งแห้ง มีการบุด้วยทองเหลือง ลักษณะของเจดีย์เป็นทรงระฆัง
  • วัดพระธาตุเขาน้อย
ไหว้พระวัดน่าน

ด้านบนยอดดอยเขาน้อยนั้นได้รับอิทธิพลผสมผสานระหว่างพม่ากับล้านนา ตามตำราการก่อสร้างพระธาตุสมัยเก่าแก่นี้จะสร้างองค์พระธาตุแบบก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เจดีย์ และภายในก็ได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ถูกสร้างในสมัยพ.ศ. 2030 และบริเวณลานด้านบนก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร ทั้งนี้วัดพระธาตุเขาน้อยยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองน่านอีกด้วย สามารถเดินทางขึ้นโดยรถได้อย่างสะดวกสบาย

  • วัดศรีพันต้น

วัดแห่งนี้สร้างโดยพญาพันต้น ในบางสมัยวัดนี้ได้ถูกเรียกว่า วัดสลีพันต้น เพราะสลี หมายถึงต้นโพธิ์ นั้นมาจากครั้นแต่ก่อนอดีตที่นี่เคยมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ในทิศเหนือและทิศใต้ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว โดดเด่นด้วยวิหารสีทองงามง่าเป็นอย่างมาก ภายในวิหารได้มีผลงานภาพเขียนลายเส้นเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน พร้อมทั้งยังมีจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นเป็นพญานาคเจ็ดเศียรอยู่บริเวณวิหารวัด