วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่เที่ยวท่องสุโขทัยอันงดงามตลอดกาล

จังหวัดสุโขทัยถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เลื่องชื่อของภาคกลาง ในความงามด้านสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ในหลายพิกัดของจังหวัด แต่ละสถานที่ก็มีทั้งโบราณสถาน ประติมากรรม หรือศิลปะแขนงอื่นๆ ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในสมัยโบราณ ซึ่งทริปนี้จึงเป็น ที่เที่ยวสุโขทัยนี้ ที่ทางเราจะพาทุกคนไปชมวัดแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นั่นก็คือ วัดมหาธาตุ สุโขทัย นั่นเอง วัดสำคัญของเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัย มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ มาดูสิ่งน่าสนใจของ วัดมหาธาตุ สุโขทัย กันเลย

ไฮไลท์ของวัดมหาธาตุ สุโขทัย

  • เจดีย์ประธาน

จัดเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของวัดเลย ซึ่งเจดีย์ของวัดมหาธาตุมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยศิลปะสมัยสุโขทัย เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ รายล้อมด้วยเจดีย์ประจำมุม 4 องค์ ซึ่งเป็นลักษณะทรงปราสาทห้ายอดของศิลปะล้านนา และมีปรางค์ทิศจำนวน 4 ทิศ ที่เป็นศิลปะจากอิทธิพลขอม นอกจากนี้ยังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุลีเดินประทักษิณโดยรอบฐานเจดีย์ประธาน

  • วิหารหลวง

อยู่ทางตะวันออกของเจดีย์ประธาน เป็นวิหารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งบริเวณวิหารขนาดใหญ่นี้ จะมีแท่นซึ่งเคยประดิษฐานพระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญ ไปที่วิหารหลวงของวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร บริเวณถัดมาจะพบกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่

วัดมหาธาตุ สุโขทัย
  • มณฑป

ตั้งขนาบข้างกับเจดีย์ประธาน โดยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก พระนามว่า พระอัฏฐารส ซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา ศิลปะ และความสามารถของชาวสุโขทัยในสมัยนั้น

  • บริเวณเจดีย์ 5 ยอด

ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเจดีย์ประธาน ซึ่งมีขนาดใหญ่รองจากเจดีย์ประธาน ตามความเชื่อ คือเป็นที่บรรจุอัฏฐิของพระมหาธรรมราชาลิไท และบริเวณฐานก็มีการประดับด้วยปูนปั้นรูปเทวดา ช้าง สิงห์ เป็นต้น

การเดินทางมา วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดมหาธาตุ สุโขทัย

สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว โดยเริ่มจากตัวเมืองสุโขทัย แล้วไปตามถนนจรดวิถีถ่อง เป็นทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก หรือสามารถนั่งรถประจำทาง(รถสองแถว) ก็จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โดยวัดมหาธาตุ สุโขทัยนี้ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทุกคนจึงสามารถไปเที่ยวชมโบราณสถานอีกหลายๆ แห่งได้เช่นเดียวกัน อย่าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง วัดศรีสวาย วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดศรีชุม วัดช้างล้อม และวัดเจดีย์สูง เป็นต้น