พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่อันโด่งดังต้องห้ามพลาด

เมื่อไปเที่ยวเชียงใหม่ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดเลย นั่นก็คือ พระธาตุดอยสุเทพ หรือ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ถือเป็นวัดสำคัญของเชียงใหม่ ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรม และศิลปะด้านต่างๆ ของ พระธาตุดอยสุเทพ แล้วก็ยังเป็นสิ่งศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ ต่างก็พากันมาสักการะ เพื่อเสริมสิริมงคลกันอย่างล้นหลาม

พระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1927 ตรงกับสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ของอาณาจักรล้านนา พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองศรีสัชนาลัยมาบรรจุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีความเป็นมาจากการที่พระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งอธิษฐานเสี่ยงทายด้วยช้างมงคล ว่าหากช้างนั้นหยุดลงที่ใด ก็จะให้สร้างพระธาตุที่นั่น ซึ่งผลปรากฏว่าช้างก็หยุดตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ พร้อมกับทำทักษิณาวรรตสามรอบก่อนจะล้มลง ดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชก็ทรงให้สร้างพระบรมธาตุเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ตามความเชื่อของการได้มาสักการะขอพรพระธาตุดอยสุเทพ ก็จะได้พบแต่ความสุขความสำเร็จดังปรารถนา แคล้วคลาดจากทุกอุปสสรคและภัยอันตรายไปได้ ซึ่งวิธีการไหว้ก็จะต้องมี ดอกไม้ ธูป เทียน และข้าวตอก แล้วเดินเวียนขวา 3 รอบพร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุและตั้งจิตอธิษฐาน ควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ

สิ่งน่าสนใจของพระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ
  • เจดีย์ประดิษฐานพระบรมธาตุ

เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ศิลปะล้านนา มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังสิบสองเหลี่ยม และตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะในสมัยพระเมืองเกษเกล้า โดยมีการประดับด้วยทองจังโกปิดทองทั้งองค์ ทำให้มีความงดงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้รอบๆ พระธาตุยังมีองค์ประกอบสำคัญทั้ง 5 ได้แก่ ฉัตร 4 มุม, รั้วหอก , หอยอ(วิหาร) , หอท้าวโลกบาท และไหดอกบัว

  • บันไดนาคหลวง

ปัจจุบันมีจำนวน 300กว่าขั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2100 โดยพระมหามงคลโพธิ์ได้สร้างขึ้น

  • จุดชมวิว

เพราะที่ตั้งของพระธาตุดอยสุเทพอยู่บนภูเขาสูง ก็จะมีลานกว้าง ทำให้นักท่องเที่ยวได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างขวาง มองไกลได้ถึงแนวเทือกเขาขุนตาลเลย พร้อมด้วยบรรยากาศด้านบนที่ดีมาก