วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ชื่นชมความสวยงามของโบราณสถานด้วยกันเถอะ

เสาร์- อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนแบบนี้ หากอยากหาที่เที่ยวใกล้กรุง ขอแนะนำไปที่อยุธยากันเลย ไปเที่ยวตลาดน้ำ หาของทานอร่อยๆ แล้วยังไปชมความงามของโบราณสถานทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ไปกันที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ถือเป็นมรดกโลกอันล้ำค่าที่ต้องไปเที่ยวชมให้ได้เลย รับรองว่าเป็นการเที่ยววันหยุดที่คุ้มค่าแน่นอน

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ประวัติเบื้องต้นของ วัดพระศรีสรรเพชญ์

ย้อนไปอดีตวัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้เคยเป็นพระราชมณเฑียรสำหรับการประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือแปลแบบเข้าใจง่าย ๆ ก็คือเรือนหลวงที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และในช่วงสมัยของพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงย้ายราชธานีไปทางเหนือ

ส่วนตรงที่เดิมนี้ก็ได้รับการสร้างเป็นวัดและให้เป็นเขตพุทธาวาสขึ้น สำหรับการประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ต่อมาสมัยของพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถผู้ซึ่งเป็นพระบิดา และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ผู้ซึ่งเป็นพระเชษฐา

และต่อมาช่วงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์องค์ที่สาม เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระบิดาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  จึงเป็นที่มาของเจดีย์ทั้งสามองค์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

จุดน่าสนใจภายใน วัดพระศรีสรรเพชญ์

  • จุดเด่นที่สุดก็คือ เจดีย์ทั้ง 3 องค์ที่ถูกสร้างเรียงกัน สำหรับการบรรจุพระบรมอัฐิตามประวัติข้างต้น เริ่มต้นเจดีย์ที่สร้างองค์แรกอยู่ทางทิศตะวันออก (พระอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถ) เจดีย์องค์กลาง(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3) และองค์ที่สร้างสุดท้ายอยู่ทางทิศตะวันตก(สมเด็จพระรามาธิบดีที่2  ) โดยลักษณะของเจดีย์เป็นทรงลังกาหรือทรงระฆังขนาดใหญ่ ถือเป็นศิลปะที่สำคัญของสมัยอยุธยาและมีความงดงามเป็นอย่างมาก
  • ถัดมาจะพบกับวิหารหลวง ซึ่งในครั้งอดีตเคยประดิษฐานพระพุทรูปยืนหรือองค์พระศรีสรรเพชญ์ แต่เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ก็ได้ถูกพม่าทำลายจนเหลือเพียงแกนสำริด ในเวลาต่อมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้อัญเชิญมา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แต่บริเวณวิหารหลวงก็ยังคงเป็นวิหารที่น่าเที่ยวชมมากๆ
  • แนะนำการเที่ยวชมด้วยการปั่นจักรยา ชมองค์เจดีย์ทั้งสาม วิหาร และอุโบสถ รวมถึงจุดที่ยังคงเหลือซากปรักหักพังที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สืบต่อมา

สามารถติดตามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายได้ที่ แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย สายเที่ยว สายเดินทางห้ามพลาดติดตามกันนะคะ