วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน ท่องเที่ยว ชมความวิจิตรงดงาม ศิลปะหริภุญชัย

สำหรับใครที่ได้มาเยือนจังหวัดลำพูนแล้ว คงต้องห้ามพลาดสถานที่ ท่องเที่ยว แห่งนี้ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่สวยติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดที่มีอายุมากกว่า 1,600 ปี เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุอัฐิของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร สาวกของพระพุทธเจ้า ภายใน วัดสันป่ายางหลวง มีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม มีมากมายทั่วทั้งบริเวณวัด

วัดสันป่ายางหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว ที่ทำให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับความวิจิตรงดงามกับศิลปะ ในยุคสมัยของหริภุญชัยเมื่อครั้งรุ่งเรืองในอดีต และพระวิหารพระเขียวโขง ที่มีรูปแกะสลักปูนที่งดงดงามประดับทั่วทั้งด้านหน้าและด้านในรวมถึงบริเวณรอบเขาพระวิหาร ที่ใครมาเห็นก็ต้องประทับใจในความสวยงามอลังการของ ศิลปะ ปูนปั้น กันทุกคนและภายในประดิษฐานพระเขียวโขงไว้ ซึ่ง เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักมาจากหินแม่น้ำโขงที่ความงดงามเช่นเดียวกัน 

ประวัติของ วัดสันป่ายางหลวง แหล่งท่องเที่ยว ที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดพุทธแห่งแรกของดินแดนล้านนา 

อยากให้ทุกคนทราบว่า วัดสันป่ายางหลวง นั้นเป็นวัดที่มีความสวยงามติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย แต่จะมีหลายคนทราบหรือเปล่าว่า ที่วัดแห่งนี้คือ วัดพุทธแห่งแรกของอาณาจักรล้านนาในอดีต ตามประวัติของสถานที่ ท่องเที่ยว แห่งนี้ ศาสนสถานแห่งนี้เมื่อครั้งในอดีต ชื่อเดิมว่า วัดขอมลำโพง ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราชปี 1074 ซึ่งเป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ขณะนั้น พระเถระจากประเทศพม่า ได้เข้ามาจำพรรษาและเผยแผ่ศาสนาพุทธที่นี่  และเหล่าชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า จะได้ทำการเปลี่ยนวัดนี้  ไปเป็นของศาสนาพุทธ จึงทำให้กลายเป็นพุทธศาสนาแห่งแรกในยุคล้านนา และหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคเสื่อมของพุทธศาสนา ทำให้กลายเป็นวัดร้างช่วงหนึ่ง พอถึงสมัยของพระนางเจ้าจามเทวีขึ้นปกครองนคร ก็ได้ทำการบูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่ โดยตั้งชื่อตามต้นยางที่ขึ้นปกคลุมรอบวัด จึงตั้งชื่อว่าวัดสันป่ายางหลวง นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ศิลปะหริภุญชัย วัดสันป่ายางหลวง

วัดสันป่ายางหลวงเป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่มีความวิจิตรอลังการ มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เพียงแค่คุณเจ้าข้ามประตูวัดเข้าไปคุณก็สามารถมองเห็นความงดงามของศิลปะปูนปั้นและงานพุทธศิลป์ต่าง ๆ จากเมื่อสมัยล้านนาในอดีต ที่ติดอันดับต้น ๆ เป็นที่สวยที่สุดในประเทศ 

Related Posts