นครปฐม

ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม วิถีชาวพุทธที่ ไหว้พระ ทำบุญ ชมสวน

จุดเด่นของการ ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม เมืองแห่งสัญลักษณ์ของชาวพุทธ คือองค์พระปฐมเจดีย์อันลือเลื่อง และการเดินทางที่ไม่ไหลจากกรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 30-40 กิโลเมตรเท่านั้น และยังมีแม่น้ำนครชัยศรี แม่น้ำที่เงียบสงบไหลผ่าน นั่นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดนี้เลยทีเดียว

พระปฐมเจดีย์เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดของนครปฐม ความสูงจากพื้นดินถึงยอดสูงสุดประมาณ 120.45 m. และเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมดที่ฐานอยู่ที่ 233.50 m. เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในมีรายการทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย

ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม

วัดไร่ขิงตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง ขับจากกทม. ไปไม่นานด้วยระยะทางประมาณ 32 km. เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้าน ในปี พ.ศ.2334 โดยสมเด็จพระพุทธาจารย์ (ปุก) ตั้งชื่อวัดนี้ตามชื่ออำเภอไรขิง วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยชาวพุทธผู้ซื่อสัตย์มักไปเยี่ยมชมวัดไร่ขิงเพื่อสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการจำหน่ายอาหารและผลไม้ที่ด้านหน้าวัด และด้านหลังวัดติดกับแม่น้ำนครชัยศรี ที่มีปลาสวายมาว่ายน้ำอย่างชุกชุม ท่านสามารถทำบุญด้วยการให้อาหารปลาสวายได้

ตลาดดอนหวายตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระทึก ด้านหลังวัดดอนหวายเป็นตลาดที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดยุคโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 6 อาคารเก่าสร้างด้วยไม้และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ผู้ขายอาหารเดินทางโดยเรือเพื่อขายสินค้าที่นี่ มีขายผลผลิตทางการเกษตรทุกวันตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น และมีเรือให้เช่าสำหรับการเที่ยวชมแม่น้ำอีกด้วย

ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม

พุทธมณฑล จัดเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธ ที่รัฐบาลและประชาชนสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงปีที่ 2500 แห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา ตัวเลขตรงกับพื้นที่จำนวน 2500 ไร่ โดยตั้งอยู่ใกล้กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีโครงสร้างที่น่าสนใจมากมาย พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่หล่อด้วยทองคำสำริดขนาด 15.8 เมตร ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของพุทธมณฑล

ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม

สวนสามพราน ตั้งในเขตจังหวัดนครปฐมห่างจากเขตกรุงเทพไม่มากนัก ใช้เวลาขับรถน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ภายในมีปางช้างสามพรานและสวนสัตว์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือกิจกรรมการแสดงความสามารถของช้าง และการแสดงการไล่จับจระเข้ ผู้เข้าชมยังสามารถเข้าชมสวนเขตร้อน,เรือนเพาะชำกล้วยไม้หรือลิ้มลองอาหารนานาชาติและอาหารฮาลาลที่ภัตตาคารเอราวัณได้

นอกจากนี้ยังจังหวัดนครปฐมยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทำให้กล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีความเป็นวิถีของธรรมชาติ,เป็นแหล่งธรรมะและมีความสำคัญต่อประเทศชาติมากมาย

ติดตามบทความ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กับเราได้ที่ up2utravel.com