เที่ยวญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น กับวีลแชร์ สะดวกสบาย ไปได้หลากหลายสถานที่

เชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศในฝันของหลาย ๆ ท่านที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยในบทความนี้เราจะแนะนำการ เที่ยวญี่ปุ่น ด้วยวีลแชร์ โดยเป็นการท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่รวมวัฒนธรรมสมัยใหม่กับสมัยเก่าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว

เริ่มจากเราต้องเลือกสายการบินที่รองรับผู้ใช้วีลแชร์และในส่วนของเอกสารที่เตรียมเพิ่มเติมสำหรับการขึ้นเครื่องบินนอกจากเอกสารโดยทั่วไป (พาสปอร์ต และตั๋วเครื่องบิน) แล้ว เราต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าสามารถโดยสารเครื่องบินได้เป็นภาษาอังกฤษจำนวน 2 ฉบับ เป็นสำเนาได้ สำหรับใช้ประกอบขาไปและขากลับอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารนี้หากไม่มีการขอเพิ่มเติมจากทางสายการบินเราก็ไม่ต้องแสดง

เที่ยวญี่ปุ่น

แต่ต้องมีไว้ทุกทริปเผื่อต้องใช้ จากนั้นเราควรไปถึงสนามบินล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อจะไปติดต่อและจองที่นั่งในกรณีที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งมาก่อนเมื่อวีลแชร์ขึ้นเครื่องบินก็จะมีการเปลี่ยนให้ใช้วีลแชร์ของสายการบินซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและสามารถเข้าที่นั่งได้สะดวกกว่า การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 6 ชั่วโมง ในส่วนนี้หากผู้ใช้วีลแชร์ต้องการเข้าห้องน้ำขณะที่เครื่องกำลังบินขึ้นก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

เพราะทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินจะช่วยนำวีลแชร์ที่ใช้บนเครื่องบินมาพาเข้าห้องน้ำ เมื่อถึงสนามบินที่ญี่ปุ่น ในที่นี้หากเดินทางไปโตเกียวสนามบินที่ลงจอด คือ สนามบินนาริตะ ซึ่งเมื่อถึงการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ใช้วีลแชร์จะมีช่องทางพิเศษที่ทางประเทศญี่ปุ่นเอื้ออำนวยความสะดวกให้พร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่าน เมื่อเราผ่านเข้ามาประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟสาธารณะซึ่งเชื่อมต่อกับสนามบินนาริตะ สำหรับ สถานที่ท่องเที่ยว ในโตเกียวที่แนะนำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์คือ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดโคมแดงที่เราคุ้นหูกัน

เที่ยวญี่ปุ่น

ทางเดินเข้าวัดจะมีถนนนากามิเสะที่มีร้านค้าตั้งเรียงรายสองข้างทาง เป็นทางลาดที่สามารถใช้วีลแชร์ได้อย่างสะดวก และวัดแห่งนี้ยังมีลิฟท์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ขึ้นไปยังพระประธานอีกด้วย สำหรับสถาที่ช้อปปิ้งในโตเกียวที่แนะนำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์คือ ตลาดอะเมะโยโกะซึ่งมีทั้งของกินเล่นและร้านค้า อย่างร้านดัง คือ ร้าน ABC Mark ที่ขายรองเท้า ตลาดอะโยโกะจะเปิดในช่วงเย็นๆ ถึงช่วงค่ำ

สถานที่ช้อปปิ้งยอดฮิตต่อมาก็คือ ตึกม่วงทาเคยะโดยจะแบ่งออกเป็นตึกย่อยๆ ในแต่ละตึกก็จะขายสินค้าแต่ละประเภท เช่น ตึกผู้หญิงก็จะขายกลุ่มกระเป๋าหรือนาฬิกาสำหรับสตรี โดยห้องน้ำในตึกนี้ก็มีเฉพาะสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ และมีลิฟท์สำหรับขึ้นแต่ละชั้นของตึก จึง  ช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกสบาย จะเห็นได้ว่าการเที่ยวญี่ปุ่นกับวีลแชร์นั้นสะดวกสบายสมกับที่มีคำกล่าวไว้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยและทุกรูปแบบอย่างแท้จริง

รีวิวพาแม่เที่ยวญี่ปุ่น