ตรุษจีนนครสวรรค์

ตรุษจีนนครสวรรค์ ยิ่งใหญ่ระดับโลก

ประเพณีที่มีมายาวนานคืองาน ตรุษจีนนครสวรรค์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะสมัยก่อนนั้น จ.นครสวรรค์ ภาคกลางของประเทศไทยมีคนจีนอาศัยอยู่มากมาย จึงมีการจัดงานปีใหม่ไหว้บรรพบุรุษ เรียกว่าปีใหม่จีน มีความสำคัญมาก และยาวนานจนมาถึงปัจจุบัน เรามาดูกันว่างานนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ งานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์เข้าสู่ปีที่105 ต้นปี2564 ช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ จะมีเทศกาล ตรุษจีนนครสวรรค์ ขึ้นเป็นปีที่105แล้วค่ะ จัดมานานที่สุดในประเทศ ยิ่งใหญ่ทุกปี