ตลาดดอนหวาย

ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม วิถีชาวพุทธที่ ไหว้พระ ทำบุญ ชมสวน

จุดเด่นของการ ท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม เมืองแห่งสัญลักษณ์ของชาวพุทธ คือองค์พระปฐมเจดีย์อันลือเลื่อง และการเดินทางที่ไม่ไหลจากกรุงเทพ มีระยะทางประมาณ 30-40 กิโลเมตรเท่านั้น และยังมีแม่น้ำนครชัยศรี แม่น้ำที่เงียบสงบไหลผ่าน นั่นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดนี้เลยทีเดียว พระปฐมเจดีย์เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดของนครปฐม ความสูงจากพื้นดินถึงยอดสูงสุดประมาณ 120.45