ทะเลบ้านฉาง

รับลม ชมวิวทะเล ที่สวยงาม ใกล้กับชุมชน จึงจะเห็นบรรยากาศวิถีชาวบ้าน

บ้านฉาง ระยอง อำเภอเล็กๆ ที่กำลังพัฒนา และความเจริญที่มาอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากมีการก่อสร้างทางด่วน การปรับปรุงถนนเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมหลายสาย เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีทั้งแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเกษตรกรรม ในด้านการท่องเที่ยวก็มีหลากหลายที่เป็นจุดเด่นก็เห็นจะเป็นการท่องเที่ยวทางทะเล เพราะบ้านฉาง มีชายหาดรอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ไปนั่ง รับลม ชมวิวทะเล