ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณใหญ่ที่สุดในโลก กราบไหว้สักการะ สายมูไม่ควรพลาด

สำหรับใครที่เป็นเหลาสายมู วันนี้เรามีหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแนะนำให้ท่านได้รู้จัก สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากมาย ให้ท่านได้เข้าไปกราบสักการะ และทำการขอพรให้สมดังใจปรารถนา โดยสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่า อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ดังกล่าวมีผู้คนเดินทางมาจำนวนมากมาย เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานของท้าวเวสสุวรรณ 9 หน้า ถือว่าเป็นองค์