ป่าเขา

ดอยม่อนจอง บรรยากาศของธรรมชาติที่ดูสบายตามากที่สุดกับที่แห่งนี้

ในการชมธรรมชาติของนักท่องเที่ยวแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไป อย่างเช่น นักท่องเที่ยวบางคนชอบธรรมชาติที่เป็นทะเลหรือว่าบางคนชอบธรรมชาติที่มีป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งแต่ละแบบก็เป็นการชมธรรมชาติที่มีความสวยงามทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการชมธรรมชาติที่โลกเราสรรค์สร้างให้เราได้ไปสัมผัส แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากที่จะชมธรรมชาติที่ดูแล้วมีความสวยงามของทุ่งหญ้าแล้วล่ะก็ นักท่องเที่ยวก็ต้องไปชมธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นภูเขาเท่านั้นจึงจะมีความลงตัวในการท่องเที่ยว เช่น ที่ ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่น่าสัมผัสสุดๆ ทุ่งหญ้าที่กล่าวถึงใน ดอยม่อนจอง นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่มีสีทอง