ร้านอาหารฮาลาล

ร้านอาหารฮาลาล สำหรับชาวมุสลิม เมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยา

อยุธยา จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมาช้านาน อีกทั้งที่ตั้งก็ไม่ไกลนักจากกรุงเทพ ฯ ทำให้ในช่วงวันหยุดผู้คนต่างหลั่งไหลเดินท่องมายังเมืองเก่าแห่งนี้ ซึ่งอาหารก็จัดได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนล้วนแต่อยากลิ้มลองร้านเด็ด แต่สำหรับชาวไทยมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีข้อบัญญัติที่ต้องรับประทานอาหารฮาลาลเท่านั้น รีวิวนี้จึงจะชี้ช่องทางร้านและย่าน ที่มี ร้านอาหารฮาลาล อร่อยๆ และไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ลิ้มลอง             หากจะแนะนำ