ลำพูน

เมืองหริภุญไชย ดินแดนเมืองเอกแห่งอาณาจักรจังหวัดลำพูน

เมืองหริภุญไชย ลำพูน เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมประมาณ 30 กม. ทางใต้ของเชียงใหม่ไปยังเมืองหลวงของจังหวัดลำพูนเป็นเมืองโบราณที่เงียบสงบและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จากศตวรรษที่ 8 ถึงศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองหลวงของอาณาเขตที่เรียกว่าหริภุญชัยซึ่ง แต่เดิมถูกรื้อถอนโดยจามปรีชาจามเทวีซึ่งเป็นตำนานหลายตำนาน เมืองหริภุญไชย ลำพูนในวันนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบ แต่มี