วึลแชร์

เที่ยวญี่ปุ่น กับวีลแชร์ สะดวกสบาย ไปได้หลากหลายสถานที่

เชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศในฝันของหลาย ๆ ท่านที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต โดยในบทความนี้เราจะแนะนำการ เที่ยวญี่ปุ่น ด้วยวีลแชร์ โดยเป็นการท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่รวมวัฒนธรรมสมัยใหม่กับสมัยเก่าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เริ่มจากเราต้องเลือกสายการบินที่รองรับผู้ใช้วีลแชร์และในส่วนของเอกสารที่เตรียมเพิ่มเติมสำหรับการขึ้นเครื่องบินนอกจากเอกสารโดยทั่วไป (พาสปอร์ต และตั๋วเครื่องบิน) แล้ว เราต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าสามารถโดยสารเครื่องบินได้เป็นภาษาอังกฤษจำนวน 2 ฉบับ เป็นสำเนาได้