ศิลปะหริภุญชัย

วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน ท่องเที่ยว ชมความวิจิตรงดงาม ศิลปะหริภุญชัย

สำหรับใครที่ได้มาเยือนจังหวัดลำพูนแล้ว คงต้องห้ามพลาดสถานที่ ท่องเที่ยว แห่งนี้ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่สวยติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดที่มีอายุมากกว่า 1,600 ปี