สกายวอล์คเขาแหลม

สกายวอล์คเขาแหลม ชมพระอาทิตย์ยามเย็น บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี สร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าไปเที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่ นั่นก็คือ สกายวอล์คเขาแหลม ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีความสูงประมาณ 8 เมตร ท่านจะได้ชมวิวของเขื่อนวชิราลงกรณ์ ธรรมชาติโดยรอบที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไปพร้อมๆกับความตื่นตาตื่นใจของสกายวอล์ค เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างมากของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างเสร็จใหม่ๆ รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชม เที่ยวกาญจนบุรี