อำเภอแม่แจ่ม

โครงการหลวงวัดจันทร์ กับการชมต้นสนที่โครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการหลวงที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทางหลายกิโลเมตร ถ้าใครชอบความเงียบสงบ โครงการหลวงวัดจันทร์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียว ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มากถึง 4 ชั่วโมง ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์มีคนพื้นเมือง คือ ชาวกะเหรี่ยง วิถีชีวิตของพวกเขาบางกลุ่มจะนับถือพุทธปะปนกับคริสตร์