เที่ยวตาก

เที่ยวภาคตะวันตก กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดตาก

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ที่สำคัญคือมีสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดเลยล่ะ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สถานที่ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมา หรือแม้กระทั่งวัดวาอาราม ก็สามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดนั้น ๆ ได้ ซึ่งจังหวัดตากก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงสถานที่เที่ยวอื่น ๆ ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาอีกด้วยเช่นกัน เที่ยวภาคตะวันตก กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจังหวัดตาก