แม่สาใหม่

โครงการหลวงแม่สาใหม่ กับการชิมข้าวโพดหวานและลิ้นจี่นอกฤดู

จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นจังหวัดที่มีโครงการหลวงตั้งอยู่มากมายและถ้าหากใครกำลังไปเที่ยวหรือวางแผนที่จะไปเที่ยวดอยสุเทพและดอยปุย โครงการหลวงแม่สาใหม่ ก็ถือเป็นอีกโครงการหลวงหนึ่งของภาคเหนือที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขับรถเพียงแค่ 1 ชั่วโมงก็สามารถไปถึงศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้แล้ว  โครงการหลวงแม่สาใหม่เป็นโครงการหลวงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมาก มีคนพื้นที่คือชาวเขาเผ่าม้ง นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่สามารถรับชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวเผ่าม้งได้ที่บ้านแม่สาใหม่ที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรในพื้นที่ที่เป็นชาวเผ่าม้งทั้งม้งน้ำเงินม้งขาว ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งยังคงดำเนินชีวิตในแบบเก่าเช่นการทำข้าวซ้อมมือ การละเล่นพื้นบ้าน หัตถกรรมต่าง ๆ