โครงการหลวงขุนแปะ

โครงการหลวงขุนแปะ อีกหนึ่งที่เที่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาดไป

หากพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่เราคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นดอยต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้เสพบรรยากาศของธรรมชาติภาคเหนือและอากาศเย็นที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ แต่นอกจากดอยต่างๆแล้วเชียงใหม่นั้นยังมีสถานที่มากมายที่ทำการเกษตรและโครงการหลวงอีกมากมายที่คิดค้นโดยพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกษตรกรชาวเขาเมียอาชีพและมีรายได้ ในบทความเรื่องนี้จะพาเพื่อนๆผู้อ่านเข้าสู่ โครงการหลวงขุนแปะ โครงการหลวงขุนแปะ ที่หมู่ 12 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคนพื้นถิ่นเป็นชาวกะเหรี่ยง ในโครงการหลวงขุนแปะ เราจะได้พบกับธรรมชาติ