i-mobile stadium

สถานที่ ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ แนะนำที่มีเสน่ห์น่าค้นหา

แนะนำ 3 สถานที่ ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา บุรีรัมย์จังหวัดที่พอพูดถึง หลาย ๆ คนจะต้องนึกถึงที่ท่องเที่ยวประเภทปราสาทหิน หรือ สถานที่ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม แต่สถานที่ท่องเที่ยวของบุรีรัมย์ไม่ได้มีแค่ปราสาทหินเท่านั้น เพราะยังมีสถานที่ ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ อีกมากมายที่สวยงามและอยากให้ทุกคนได้รู้และต้องโดนมนต์สะกดกับความสวยงาม