โครงการหลวงแม่สาใหม่

โครงการหลวงแม่สาใหม่ กับการชิมข้าวโพดหวานและลิ้นจี่นอกฤดู

จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นจังหวัดที่มีโครงการหลวงตั้งอยู่มากมายและถ้าหากใครกำลังไปเที่ยวหรือวางแผนที่จะไปเที่ยวดอยสุเทพและดอยปุย โครงการหลวงแม่สาใหม่ ก็ถือเป็นอีกโครงการหลวงหนึ่งของภาคเหนือที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ขับรถเพียงแค่ 1 ชั่วโมงก็สามารถไปถึงศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้แล้ว 

โครงการหลวงแม่สาใหม่เป็นโครงการหลวงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมาก มีคนพื้นที่คือชาวเขาเผ่าม้ง นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่สามารถรับชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวเผ่าม้งได้ที่บ้านแม่สาใหม่ที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรในพื้นที่ที่เป็นชาวเผ่าม้งทั้งม้งน้ำเงินม้งขาว ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งยังคงดำเนินชีวิตในแบบเก่าเช่นการทำข้าวซ้อมมือ การละเล่นพื้นบ้าน หัตถกรรมต่าง ๆ 

เที่ยว โครงการหลวงแม่สาใหม่ ชิมข้าวโพดหวานสองสี

โครงการหลวงแม่สาใหม่

ในโครงการหลวงแม่สาใหม่ยังมีศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่บ้านผานกกก ด้วย ความที่มีชาวเขาเผ่าม้งทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆมากมายประเพณีก็มีมากมายตัวอย่างเช่นประเพณีปีใหม่ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมโดยชาวบ้านจะแต่งตัวประจำเผ่าและมีการละเล่นต่าง ๆ รวมถึงมีวันเช็งเม้ง นอกจากนี้ยังมีประเพณีอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนไม่สามารถเข้าไปล่าสัตว์และตัดไม้บริเวณที่กำหนดได้ 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่มีแปลงปลูกผักเมืองหนาว ทั้งผักกาดหอมห่อ เบบี้แครอท และอื่น ๆ รวมถึงข้าวโพดหวาน 2 สีที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งนี้ นอกจากข้าวโพดแล้วที่นี่ยังมีแปลงปลูกพริกหวานระบบไร้ดินหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกส์ ที่บ้านสีม่วงคำ ที่หมู่บ้านม้งแม่สาใหม่

โครงการหลวงแม่สาใหม่

สำหรับใครที่อยากชมธรรมชาติมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาฆ้องผากลอง ที่มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรว่ากันว่าเป็นทางผ่านของขบวนแห่ศพ นอกจากผาฆ้องผากลอง ยังมีเส้นทางอีก 1 เส้นทางคือเส้นทางป่าดงซิ่งที่มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรและมีถ้ำธาตุอีกด้วย

ภายในโครงการหลวงแม่สาใหม่มีที่พักที่เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ทั้งหมด 10 หลัง  ใครที่สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่